Khet Yint Yint

April 6, 2011

စိတ္ေညာင္းၿခင္း

Filed under: Part of me — khetyintyint @ 1:35 am
 • အရင္က သူ ကမၻာၾကီးမွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အကုန္သိခ်င္သည္ ၿဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သိလိုက္ ၿမင္လိုက္ ၾကားလိုက္ရမွ…
 • အရင္က သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အကုန္သိခ်င္သည္ ၿဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အၾကားၿဖင့္ၿဖစ္ေစ အၿမင္နဲ႔ၿဖစ္ေစ သိလိုက္ ပတ္သတ္လိုက္ရမွ…
 • အရင္က သူ အြန္လိုင္းေလာကမွာ ဝင္ဆံ့ခ်င္သည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ယက္အသီးသီးမွာ လႈပ္ရွားလိုက္ရ စကားဟလုိက္ရ ေဝဖန္ခ်က္ေပးလိုက္ရမွ…

သူတတ္ႏိုင္ေသာ ေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိန္၊ အေၿခအေနအတြင္း အေရးအရာမွန္သမွ်ထဲ ဝင္ပါခ်င္သည္ ဝင္စီးေၿမာခ်င္သည္ အရင္က သူ႕ထက္ပို၍ၾကီးက်ယ္ေသာ ၿဖစ္ရပ္ေတြအသီးသီးမွာ ပါဝင္ပတ္သတ္ေလ့ရွိသည္ ။ အနည္းဆံုး ေဘးကေန ရပ္ၾကည့္ ေတြး ေငး … ၿဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔အတူ အခ်ိန္မ်ားပါ စီးဆင္းသြားၾကမွန္း သူ သတိမထားမိ ။ သိေန ၾကည့္ေန ၿမင္ေန ၾကားေန ရတာကိုက သူ႕အတြက္ ေက်နပ္စရာ ။ မည္သည့္ကိစၥပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ သူ အရင္ သိလိုက္ရမွ အရင္ ၾကည့္လိုက္ရမွ ေနာက္ၿပီး ထိုၿဖစ္ရပ္မ်ားကို အရင္ တဖန္ၿပန္လည္ ၿဖန္႔ၿဖဴး ေဝမွ်လိုက္ရမွ…

သူသည္ အဦးဆံုး အထူးဆံုး ၿဖစ္ၿခင္းကို ႏွစ္သက္သူ ။ သူ ၾကံဳေတြ႔ရသမွ် အေရးအေၾကာင္းမ်ား ကိစၥမ်ား သူ႕စိတ္ထဲ ၿဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားၿမဲ… သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားဆီမွ ေကာင္းၿခင္းဆိုးၿခင္း ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာရမည့္ ေရစစ္လုိ စိတ္တထပ္ သူ႕ဆီမွာ မရွိတတ္ ။

 • အတားအဆီးမရွိ သူ ဖတ္သည္ ။
 • အၾကားအလပ္မက်န္ သူ နားေထာင္သည္ ။
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သူ ၾကည့္သည္ ။

ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သူ႕စိတ္တြင္ အနည္ထိုင္က်န္လာခဲ့သည္မွာ သင္ခန္းစာ အဆီအႏွစ္မ်ားမဟုတ္ၾကပဲ သူႏွင့္ပတ္သတ္ရာ ေလာကတခုလံုး၏ ေကာင္းဆိုးႏွစ္လီလံုး ေရာၿပြန္းေနသည့္ အၿဖစ္အပ်က္ ညစ္ထပ္ထပ္မ်ားသာ ၿဖစ္လာသည္ ။

 • သူ သတင္းမ်ားဖတ္သည္…
 • ၿဖစ္ရပ္မ်ားၾကား ဝင္ပါသည္…
 • ခပ္ေဝးေဝးကေန ၿဖတ္သြားေသာ အၿဖစ္မ်ားကိုလည္း လွမ္းၾကည့္သည္…
 • သူ ဆက္သြယ္သည္…
 • သူ႕အသံ အမ်ားၾကားေစခ်င္သည္…
 • သူ ေဝဖန္သည္ သူ မွတ္ခ်က္ေရးသည္…
 • သူ လူခ်စ္လူခင္မ်ားခ်င္သည္…

ၾကိဳးစားသည္ဆုိေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္ေအာက္တြင္ မည္သူက မည္သည့္ရႈ႕ေထာင့္မွ ဖြင့္ဖြင့္ သူ ၾကိဳးစားသည္ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ မရွိ… သို႔ေသာ္

 • သူ ေနရာတေနရာေတာ့ ေရာက္ခ်င္သည္…
 • သူ ကြန္ယက္ဖြဲ႕သည္ ကြန္ယက္ထဲပါသည္…

အဖြဲ႕တခုခုတြင္ ပါဝင္ေနရသည္ဆိုေသာ အသိက သူ႕စိတ္ကို အေရးတခုခုႏွင့္ ပတ္သတ္ေနရသည္ ဆိုသည့္ ခံစားမႈ ေပးသည္ ။

 • သူ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႕သည္… သို႔ေသာ္ ကိုယ္ရင့္နဒူ မေပါင္းၿဖစ္… သူ႕အေနႏွင့္ သိရံုသိရၿခင္းႏွင့္ပင္ လံုေလာက္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္မွတ္ထားသည္…
 • သူ အေရးအရာမ်ားစြာကို ႏွံ႔စပ္သိၿမင္ခ်င္သည္… သို႔ပင္လ်က္ ထဲထဲဝင္ဝင္ မေလ့လာၿဖစ္…

အမ်ားတို႔ ခ်က္ၾကလက္က် အပ္ထိမတ္ထိ ပိုင္ႏိုင္စြာ ေၿပာဆိုၾကေသာအခါ သူ ႏႈတ္ဆြံ႕ၿမဲ… ပါးစပ္အေဟာင္းသားၿဖစ္ရသည္အထိ ဟုေၿပာထြက္ဖို႔မႈ သူ႕အတၱကခြင့္မၿပဳ…

 • သူ ေနရာယူခ်င္သည္ သို႔ပင္လ်က္ႏွင့္ သူ႔မွာ ေဘးက ရပ္ ၾကည့္ ေငး သူတေယာက္သာ ၿဖစ္ဆဲ…

ထိုအခါ သူ႕စိတ္ေထာင့္ကြယ္မွ အမည္မေဖာ္ခ်င္ေသာ စိတ္တခု လႈပ္ လြန္႔ လူး လာသည္.. ေနာင္တဟု ေၿပာရေလာက္ေအာင္ သူ႕အတၱက ခြင့္မၿပဳ…

 • အမ်ားသူငါေတြလို သူလည္း အတည္တက် စိတ္ႏွစ္ခုဖလွယ္ရမည့္သူ ရရွိခ်င္လာသည္… သို႔ပင္စင္လ်က္ သူ႔မွာလူသိရွင္ၾကား မဖြင့္ဟၿဖစ္… မေရးထားေသာ တရားဓမၼမ်ားႏွင့္ မခ်ည္ထားေသာ ၾကိဳးမ်ားက တုပ္ေႏွာင္ထားေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္… ေစာင့္ထိန္းၿခင္းလို႔  ေၿပာရေလာက္ေအာင္ မရိုးရွင္းလွ… ။

ၾကာလာေတာ့ သူ စိတ္ေတြေနာက္က်ိလာသည္…

 • အစက ႏွံ႔စပ္ေစလို၍ သိခ်င္ေသာ သတင္းမ်ားက စိတ္အစဥ္ကို ကိုင္လႈပ္လာသည္… သူဘာမွမတတ္ႏိုင္ေသာ ၿဖစ္စဥ္မ်ားၾကား စိတ္ကို ေၿဖသာရာ ရဖို႔ထက္ ပိုေလးလံလာေစသည္  ။

ၾကာလာေတာ့ သူ စိတ္ေတြ ဗေလာင္ဆူလာသည္…

 • အစက စိတ္အာဟာရအၿဖစ္ လက္ခံေသာ သုတရသမ်ားက လိုသည္ထက္ပို၍ စိတ္အစဥ္ထဲ ဝင္ေနရာယူလာသည္… သူစုပ္ယူႏိုင္သည္ထက္ ပိုလွ်ံေသာ စိတ္အာဟာရမ်ားက သူ႕ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚမ်ား ဖန္တီးမႈမ်ားကို ခ်ိဳ႕တဲ့ေစလာသည္ ။

ၾကာလာေတာ့ သူ ေဆာက္တည္ရာမရ ၿဖစ္လာသည္…

 • အစက သူမ်ားေနာက္မက်န္ခဲ့ေစလိုေသာ စိတ္ၿဖင့္ ေလာကၾကီး၌ ၿဖစ္သမွ် အရာရာ အမွီလိုက္လိုေသာစိတ္က ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္ ေသာကသာ ၿဖစ္လာေစသည္…

ၾကာလာေတာ့ သူ သည္းမခံႏိုင္ၿဖစ္လာသည္…

 • အစက အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ၿပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ေပါင္းကူးထားေသာ ကြန္ယက္က တခါတခါ မထင္မွတ္ေသာေထာင့္က ေဝဒနာ၊  စိတ္ပူပင္မႈ ႏွင့္ မခ်င့္မရဲၿဖစ္မႈတို႔ကို အလွည့္က်ဆီ ေပးတတ္လာသည္ ။

ၾကာလာေတာ့ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈကိုပင္ သံသယၿဖစ္လာသည္…

ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္ေတြးတာမွ အမွန္ဆိုသည္ႏွင့္ သူမ်ားေနရာ၌ဝင္ခံစားနားလည္ေပးရၿခင္းတို႔ၾကား ကိုယ့္၏ ၿဖစ္တည္မႈပင္ ေပ်ာက္ဆံုးလုၿဖစ္လာသည္ ။

သူမ်ားကို ၿဖည့္ၿပီး နားလည္ေပးသည္… ပိုပိုမိုမုိ နားလည္ေပးသည္… ေက်ာ္၍နားလည္ေပးသည္… ကိုယ့္အတြက္ နားလည္စရာကိုပင္ ခ်န္မထားေတာ့ ကုန္တဲ့အထိ သံုးမိသြားသည္ ။

အရင္က.. အရင္ကနဲ႔… ၾကာလာေတာ့ (ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္)

အရင္က သူ သူမ်ားထက္ဦးရတာကို သေဘာက်သည္ ။

သူမ်ားမသိေသးတာ အရင္ဦးဆံုး သိလိုက္ရမွ… အရင္ဆံုး ၿပန္ေဝမွ်လိုက္ရမွ… အရင္က သူမ်ားေတြထက္ အရင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေနရာယူထားခ်င္သည္ ။

သိၿပီးသား ၾကားၿပီးသား ၿဖစ္ခ်င္… ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ႏွံ႔စပ္ထားခ်င္သည္…

ၾကာလာေတာ့ စိတ္ကို ၪာဏ္ႏွင့္ ခႏၶာက မလိုက္ႏိုင္ အသင့္အတင့္ႏွလံုးမသြင္းထားသည့္ ၿဖစ္ခ်င္သည့္စိတ္ေၾကာင့္သာ ပင္ပန္းလာေစသည္ ။

သူ႕လိုမဟုတ္ သူနဲ႔မတူ သူ႕နဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ သူ႕ေလာက္မဦးသူ ထိုသူမ်ားအေပၚ စိတ္ထဲမွ တမ်ိဳးေသာရယ္ၿခင္းၿဖင့္ ရယ္မိခဲ့သည္ ။ သေရာ္ေတာ္ေတာ္မွသည္ မသိမသာၿဖစ္ၿဖစ္ေလွာင္လိုၿခင္းအထိ သူ႕စိတ္ေတြ အက်ံဴးဝင္ခဲ့သည္…

ေမွာက္ထားေသာ မွန္တခ်ပ္ လွန္လိုက္သလို ထိုသူေတြသည္ သူၿဖစ္လာေသာအခါ…

သူ အသံတိတ္သြားသည္…

သူ ထင္ေနတာေတြ အေၿခခံအစ ေၿပာင္းၿပန္လွန္ခံလိုက္ရသည္…

သူ ထိုေနရာမွာတင္ ရပ္တန္႔သြားသည္…

သူသည္ စာေရးသူ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမဟုတ္သလို စာေရးသူသည္လည္း သူ၏ တစိတ္တပိုင္းပင္ ၿဖစ္သည္ ။

7 Comments »

 1. မွန္၏. အေညာငး္လြန္သြားလုိ႕သတင္းစာေတာင္မဖတ္ေတာ႕ဘူး မသိရလဲ ဘာမွ မၿဖစ္ပါဘူးဆုိၿပီ။

  Comment by kom — April 6, 2011 @ 6:03 am | Reply

 2. ေသခ်ာေရးထားတဲ႕စာေလးကို မၿဖစ္ညစ္က်ယ္ေလး လာေရးရတာ အန္မတန္အားနာပါ၏. မေရးဘဲနဲ႕ေတာင္ၿပန္သြားဦးမလို႕။

  Comment by kom — April 6, 2011 @ 6:04 am | Reply

 3. သိပ္ၾကိဳက္ခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ အေရးအသားမ်ိဳးပဲ…
  လူတိုင္း လူတိုင္း စိတ္ေတြ ေညာင္းဖူးၾကပါတယ္… ဒီေတာ့ စိတ္ေက်ာင္းထြက္ၾကျပန္တယ္…
  ဒီလိုပဲ ေညာင္းလိုက္၊ အေညာင္း အညာေျပေအာင္ ထြက္ေက်ာင္းလိုက္နဲ႔ ဘဝၾကီး လည္ေနရတာ…

  ေသခ်ာတာကေတာ့ ေမာင္ေလး ခမမ… လူၾကီးျဖစ္လာတယ္ ဆိုတာပါပဲ…။

  Comment by သက္ေဝ — April 6, 2011 @ 4:45 pm | Reply

 4. အခ်ိဳ႕စာသားေတြက
  ကိုယ့္စိတ္ထဲျဖစ္တာေတြကို
  ပီပီျပင္ျပင္ခ်ေရးျပထားတာကို
  ျပန္ဖတ္ခြင့္ရလိုက္သလိုမို႔
  ေညာင္းေနတဲ့စိတ္ အႏွိပ္ခံလိုက္ရသလိုပါပဲ။

  Comment by sonata-cantata — April 7, 2011 @ 8:49 pm | Reply

 5. ႀကိဳက္တယ္
  ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္ျမင္လိုက္ရသလိုပဲ
  ေက်းဇူး။

  Comment by nn — April 11, 2011 @ 11:27 pm | Reply

 6. စိတ္ေလး အေညာင္းမေျပေသးဘူးလား…. း-)

  Comment by သက္ေဝ — August 20, 2013 @ 10:18 pm | Reply

 7. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and
  visual appeal. I must say you have done a awesome job with this.

  Additionally, the blog loads extremely quick for me on Opera.
  Outstanding Blog!

  Comment by arab instagram followers — September 23, 2014 @ 6:52 pm | Reply


RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: