Khet Yint Yint

April 6, 2011

စိတ္ေညာင္းၿခင္း

Filed under: Part of me — khetyintyint @ 1:35 am
 • အရင္က သူ ကမၻာၾကီးမွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အကုန္သိခ်င္သည္ ၿဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သိလိုက္ ၿမင္လိုက္ ၾကားလိုက္ရမွ…
 • အရင္က သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အကုန္သိခ်င္သည္ ၿဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အၾကားၿဖင့္ၿဖစ္ေစ အၿမင္နဲ႔ၿဖစ္ေစ သိလိုက္ ပတ္သတ္လိုက္ရမွ…
 • အရင္က သူ အြန္လိုင္းေလာကမွာ ဝင္ဆံ့ခ်င္သည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ယက္အသီးသီးမွာ လႈပ္ရွားလိုက္ရ စကားဟလုိက္ရ ေဝဖန္ခ်က္ေပးလိုက္ရမွ…

သူတတ္ႏိုင္ေသာ ေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိန္၊ အေၿခအေနအတြင္း အေရးအရာမွန္သမွ်ထဲ ဝင္ပါခ်င္သည္ ဝင္စီးေၿမာခ်င္သည္ အရင္က သူ႕ထက္ပို၍ၾကီးက်ယ္ေသာ ၿဖစ္ရပ္ေတြအသီးသီးမွာ ပါဝင္ပတ္သတ္ေလ့ရွိသည္ ။ အနည္းဆံုး ေဘးကေန ရပ္ၾကည့္ ေတြး ေငး … ၿဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔အတူ အခ်ိန္မ်ားပါ စီးဆင္းသြားၾကမွန္း သူ သတိမထားမိ ။ သိေန ၾကည့္ေန ၿမင္ေန ၾကားေန ရတာကိုက သူ႕အတြက္ ေက်နပ္စရာ ။ မည္သည့္ကိစၥပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ သူ အရင္ သိလိုက္ရမွ အရင္ ၾကည့္လိုက္ရမွ ေနာက္ၿပီး ထိုၿဖစ္ရပ္မ်ားကို အရင္ တဖန္ၿပန္လည္ ၿဖန္႔ၿဖဴး ေဝမွ်လိုက္ရမွ…

သူသည္ အဦးဆံုး အထူးဆံုး ၿဖစ္ၿခင္းကို ႏွစ္သက္သူ ။ သူ ၾကံဳေတြ႔ရသမွ် အေရးအေၾကာင္းမ်ား ကိစၥမ်ား သူ႕စိတ္ထဲ ၿဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားၿမဲ… သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားဆီမွ ေကာင္းၿခင္းဆိုးၿခင္း ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာရမည့္ ေရစစ္လုိ စိတ္တထပ္ သူ႕ဆီမွာ မရွိတတ္ ။

 • အတားအဆီးမရွိ သူ ဖတ္သည္ ။
 • အၾကားအလပ္မက်န္ သူ နားေထာင္သည္ ။
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သူ ၾကည့္သည္ ။

ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သူ႕စိတ္တြင္ အနည္ထိုင္က်န္လာခဲ့သည္မွာ သင္ခန္းစာ အဆီအႏွစ္မ်ားမဟုတ္ၾကပဲ သူႏွင့္ပတ္သတ္ရာ ေလာကတခုလံုး၏ ေကာင္းဆိုးႏွစ္လီလံုး ေရာၿပြန္းေနသည့္ အၿဖစ္အပ်က္ ညစ္ထပ္ထပ္မ်ားသာ ၿဖစ္လာသည္ ။

 • သူ သတင္းမ်ားဖတ္သည္…
 • ၿဖစ္ရပ္မ်ားၾကား ဝင္ပါသည္…
 • ခပ္ေဝးေဝးကေန ၿဖတ္သြားေသာ အၿဖစ္မ်ားကိုလည္း လွမ္းၾကည့္သည္…
 • သူ ဆက္သြယ္သည္…
 • သူ႕အသံ အမ်ားၾကားေစခ်င္သည္…
 • သူ ေဝဖန္သည္ သူ မွတ္ခ်က္ေရးသည္…
 • သူ လူခ်စ္လူခင္မ်ားခ်င္သည္…

ၾကိဳးစားသည္ဆုိေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္ေအာက္တြင္ မည္သူက မည္သည့္ရႈ႕ေထာင့္မွ ဖြင့္ဖြင့္ သူ ၾကိဳးစားသည္ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ မရွိ… သို႔ေသာ္

 • သူ ေနရာတေနရာေတာ့ ေရာက္ခ်င္သည္…
 • သူ ကြန္ယက္ဖြဲ႕သည္ ကြန္ယက္ထဲပါသည္…

အဖြဲ႕တခုခုတြင္ ပါဝင္ေနရသည္ဆိုေသာ အသိက သူ႕စိတ္ကို အေရးတခုခုႏွင့္ ပတ္သတ္ေနရသည္ ဆိုသည့္ ခံစားမႈ ေပးသည္ ။

 • သူ မိတ္ေဆြမ်ား ဖြဲ႕သည္… သို႔ေသာ္ ကိုယ္ရင့္နဒူ မေပါင္းၿဖစ္… သူ႕အေနႏွင့္ သိရံုသိရၿခင္းႏွင့္ပင္ လံုေလာက္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္မွတ္ထားသည္…
 • သူ အေရးအရာမ်ားစြာကို ႏွံ႔စပ္သိၿမင္ခ်င္သည္… သို႔ပင္လ်က္ ထဲထဲဝင္ဝင္ မေလ့လာၿဖစ္…

အမ်ားတို႔ ခ်က္ၾကလက္က် အပ္ထိမတ္ထိ ပိုင္ႏိုင္စြာ ေၿပာဆိုၾကေသာအခါ သူ ႏႈတ္ဆြံ႕ၿမဲ… ပါးစပ္အေဟာင္းသားၿဖစ္ရသည္အထိ ဟုေၿပာထြက္ဖို႔မႈ သူ႕အတၱကခြင့္မၿပဳ…

 • သူ ေနရာယူခ်င္သည္ သို႔ပင္လ်က္ႏွင့္ သူ႔မွာ ေဘးက ရပ္ ၾကည့္ ေငး သူတေယာက္သာ ၿဖစ္ဆဲ…

ထိုအခါ သူ႕စိတ္ေထာင့္ကြယ္မွ အမည္မေဖာ္ခ်င္ေသာ စိတ္တခု လႈပ္ လြန္႔ လူး လာသည္.. ေနာင္တဟု ေၿပာရေလာက္ေအာင္ သူ႕အတၱက ခြင့္မၿပဳ…

 • အမ်ားသူငါေတြလို သူလည္း အတည္တက် စိတ္ႏွစ္ခုဖလွယ္ရမည့္သူ ရရွိခ်င္လာသည္… သို႔ပင္စင္လ်က္ သူ႔မွာလူသိရွင္ၾကား မဖြင့္ဟၿဖစ္… မေရးထားေသာ တရားဓမၼမ်ားႏွင့္ မခ်ည္ထားေသာ ၾကိဳးမ်ားက တုပ္ေႏွာင္ထားေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္… ေစာင့္ထိန္းၿခင္းလို႔  ေၿပာရေလာက္ေအာင္ မရိုးရွင္းလွ… ။

ၾကာလာေတာ့ သူ စိတ္ေတြေနာက္က်ိလာသည္…

 • အစက ႏွံ႔စပ္ေစလို၍ သိခ်င္ေသာ သတင္းမ်ားက စိတ္အစဥ္ကို ကိုင္လႈပ္လာသည္… သူဘာမွမတတ္ႏိုင္ေသာ ၿဖစ္စဥ္မ်ားၾကား စိတ္ကို ေၿဖသာရာ ရဖို႔ထက္ ပိုေလးလံလာေစသည္  ။

ၾကာလာေတာ့ သူ စိတ္ေတြ ဗေလာင္ဆူလာသည္…

 • အစက စိတ္အာဟာရအၿဖစ္ လက္ခံေသာ သုတရသမ်ားက လိုသည္ထက္ပို၍ စိတ္အစဥ္ထဲ ဝင္ေနရာယူလာသည္… သူစုပ္ယူႏိုင္သည္ထက္ ပိုလွ်ံေသာ စိတ္အာဟာရမ်ားက သူ႕ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚမ်ား ဖန္တီးမႈမ်ားကို ခ်ိဳ႕တဲ့ေစလာသည္ ။

ၾကာလာေတာ့ သူ ေဆာက္တည္ရာမရ ၿဖစ္လာသည္…

 • အစက သူမ်ားေနာက္မက်န္ခဲ့ေစလိုေသာ စိတ္ၿဖင့္ ေလာကၾကီး၌ ၿဖစ္သမွ် အရာရာ အမွီလိုက္လိုေသာစိတ္က ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္ ေသာကသာ ၿဖစ္လာေစသည္…

ၾကာလာေတာ့ သူ သည္းမခံႏိုင္ၿဖစ္လာသည္…

 • အစက အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ၿပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ေပါင္းကူးထားေသာ ကြန္ယက္က တခါတခါ မထင္မွတ္ေသာေထာင့္က ေဝဒနာ၊  စိတ္ပူပင္မႈ ႏွင့္ မခ်င့္မရဲၿဖစ္မႈတို႔ကို အလွည့္က်ဆီ ေပးတတ္လာသည္ ။

ၾကာလာေတာ့ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈကိုပင္ သံသယၿဖစ္လာသည္…

ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္ေတြးတာမွ အမွန္ဆိုသည္ႏွင့္ သူမ်ားေနရာ၌ဝင္ခံစားနားလည္ေပးရၿခင္းတို႔ၾကား ကိုယ့္၏ ၿဖစ္တည္မႈပင္ ေပ်ာက္ဆံုးလုၿဖစ္လာသည္ ။

သူမ်ားကို ၿဖည့္ၿပီး နားလည္ေပးသည္… ပိုပိုမိုမုိ နားလည္ေပးသည္… ေက်ာ္၍နားလည္ေပးသည္… ကိုယ့္အတြက္ နားလည္စရာကိုပင္ ခ်န္မထားေတာ့ ကုန္တဲ့အထိ သံုးမိသြားသည္ ။

အရင္က.. အရင္ကနဲ႔… ၾကာလာေတာ့ (ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္)

အရင္က သူ သူမ်ားထက္ဦးရတာကို သေဘာက်သည္ ။

သူမ်ားမသိေသးတာ အရင္ဦးဆံုး သိလိုက္ရမွ… အရင္ဆံုး ၿပန္ေဝမွ်လိုက္ရမွ… အရင္က သူမ်ားေတြထက္ အရင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေနရာယူထားခ်င္သည္ ။

သိၿပီးသား ၾကားၿပီးသား ၿဖစ္ခ်င္… ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ႏွံ႔စပ္ထားခ်င္သည္…

ၾကာလာေတာ့ စိတ္ကို ၪာဏ္ႏွင့္ ခႏၶာက မလိုက္ႏိုင္ အသင့္အတင့္ႏွလံုးမသြင္းထားသည့္ ၿဖစ္ခ်င္သည့္စိတ္ေၾကာင့္သာ ပင္ပန္းလာေစသည္ ။

သူ႕လိုမဟုတ္ သူနဲ႔မတူ သူ႕နဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ သူ႕ေလာက္မဦးသူ ထိုသူမ်ားအေပၚ စိတ္ထဲမွ တမ်ိဳးေသာရယ္ၿခင္းၿဖင့္ ရယ္မိခဲ့သည္ ။ သေရာ္ေတာ္ေတာ္မွသည္ မသိမသာၿဖစ္ၿဖစ္ေလွာင္လိုၿခင္းအထိ သူ႕စိတ္ေတြ အက်ံဴးဝင္ခဲ့သည္…

ေမွာက္ထားေသာ မွန္တခ်ပ္ လွန္လိုက္သလို ထိုသူေတြသည္ သူၿဖစ္လာေသာအခါ…

သူ အသံတိတ္သြားသည္…

သူ ထင္ေနတာေတြ အေၿခခံအစ ေၿပာင္းၿပန္လွန္ခံလိုက္ရသည္…

သူ ထိုေနရာမွာတင္ ရပ္တန္႔သြားသည္…

သူသည္ စာေရးသူ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမဟုတ္သလို စာေရးသူသည္လည္း သူ၏ တစိတ္တပိုင္းပင္ ၿဖစ္သည္ ။

November 11, 2010

Going 90s Rock

Filed under: Khet Yint Yint — khetyintyint @ 1:23 am

အစိုင္လိုက္အခဲလိုက္ တစ္စို႔လို႕ မ်ိဳခ်မရၿဖစ္ေနတဲ့ အခါေတြမွာ ေၿပာတာေတြကလည္း ဗလံုးဗေထြးႏိုင္ေနၿပန္တယ္ ။ ခုရက္ပိုင္းမွာ ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္က Rock သီခ်င္းမ်ားကို တိမ္းညြတ္လ်က္သား ၊ Glam metal ရဲ႕ သေကၤတအတိုင္းပဲ ဆံပင္ရွည္ရွည္ကို ခါခါရမ္းၿပီး သီခ်င္းေတြ ေအာ္ဟစ္ ေပါက္ကြဲပစ္လိုက္ခ်င္တဲ့ အခါလည္းရွိရဲ႕ ။ နင့္နင့္နဲနဲ ၿပင္းထန္ခံစားရတဲ့ Rock ဂီတသီခ်င္းေတြဘက္သို႔ ၿပန္လည္ဦးညြတ္ၿခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာ တိတိပပ ေပးစရာမလို ၊ ေထြးအံစရာစကားလံုးေတြ ၿပန္ၿပန္မ်ိဳခ်ရေနၿခင္းအတြက္ အေတာ္အသင့္ သက္သာလိုသက္သာၿငား ရင္ဘတ္ထဲ ဒီသီခ်င္းေတြ ေမာင္းသြင္းပစ္ၾကည့္လိုက္တယ္ ။

Cinderella အဖြဲ႕ရဲ႕ Heartbreak station

ၿမန္မာမႈၿပဳလိုက္ေတာ့ ဒီလိုၿဖစ္လာတယ္ ။

ငါ့ဘူတာရံုေလးလဲ တိတ္ဆိတ္တဲ့ညေတြလို.. အိပ္စက္ဖို႔အသင့္ေၿပေန.. ဘာကိုမွ မသိခ်င္သလို…

ၿပတင္းေပါက္က အလင္းလို တံခါးပိတ္ေတာ့ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီ.. ဆံုးရံႈးသြားတာလည္း ဘူတာအိုေလး မသိႏိုင္ၿပီ….

သီခ်င္းအဖြင့္မွာတင္ ကိုယ္ဟာ ဘယ္ရထားမွ တကူးတက မရပ္တန္႔တဲ့ ဘူတာအိုငယ္ အေဟာင္းအႏြမ္းတစ္ခုသက္သက္အၿဖစ္..။ ေလးၿဖဴ က ေနာက္ဆံုးရထား ေလးးး လို႔ ဆြဲတငင္ငင္ တမ္းတလိုက္တဲ့အခါ တေရြ႕ေရြ႕ထြက္သြားတဲ့ ကိုယ္မမွီေတာ့တဲ့ရထားတစ္စင္းကို မႈန္ၿပၿပအလင္းေတြၾကားထဲ ၿမင္ေယာင္ေနမိလိုက္တယ္ ။

Love hurts

နာမည္နဲ႔တင္ အစအဆံုးေၿပာသြားၿပီးသား ဘာမ်ား ထပ္ၿဖည့္စြက္စရာလိုဦးမလဲ ။ ဒီသီခ်င္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေလာက္ကစၿပီး ခုထိကို အဆိုရွင္ေပါင္းစံု ဂီတအမ်ိဳးစံု ဆန္းသစ္ေနတုန္း ။ ဆိုဟန္မ်ိဳးစံုထဲ Nazareth band ရဲ႕ ပံုစံက rock အဆန္ဆံုး ၊ ခံစားခ်က္ကို အဖြင့္ထုတ္ဆံုး ၊ နာနာက်ည္းက်ည္းဟန္အၿပည့္နဲ႔ ။ ေမာင္သစ္မင္းက “အခ်စ္ဒဏ္” ဆိုၿပီး အပိုအလိုမရွိကြက္တိ အငွားခံစားတာကို ေလးၿဖဴက ဒီလိုဆိုတယ္

အခ်စ္ဒဏ္ အခ်စ္နာ ေရာဂါဆိုးလြန္း.. ငါ့ရဲ႕အသည္းအထိမခံ အၿငိမခံ အားနည္း..

လံုးဝပြန္းပဲ့လြယ္ လံုးဝထိခိုက္လြယ္…

တင္ဇာေမာ္က ေနာက္ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ဆိုတာ နားေထာင္ရၿပန္ေတာ့

ငါ့မွာမသိပါ သို႔ေပမယ့္လည္း တခ်ိဳ႕အသိၪာဏ္မ်ား ငါ့ကိုမင္းသင္ထားခဲ့.. အမ်ားၾကီးသိခဲ့ၿပီ အမ်ားၾကီးတတ္ခဲ့ၿပီ….

သီခ်င္းစာသားအၾကား ခပ္တိုးတိုးေလး လိုက္ရြတ္မိေနတုန္း ဟုတ္တယ္မွန္တယ္ ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ၿငိမ့္မိလိုက္ေတာ့ ခပ္ရဲ႕ရဲ႕ေလးက်န္ေနတဲ့အသဲကပါ ဆတ္ဆတ္ခါ နာသြားတယ္ ။ ေလးၿဖဴက ခံစားခ်က္ကို ေဖာက္ခြဲထုတ္ၿပီး က်ိတ္မႏိုင္ခဲမရဟန္အၿပည့္နဲ႔ မာမာေက်ာေက်ာ သီဆိုထားေပမယ့္ တင္ဇာေမာ္က်ၿပန္ေတာ့ ၾကိတ္မွိတ္နာၾကင္ရသမွ် ဒီသီခ်င္းနဲ႔ ဖြင့္ဟၿမည္တမ္းလိုက္ရပံု ။ အသံပါဝါၿခင္း ဆုိပံုဆိုေပါက္ၿခင္း မတူတဲ့ ဒီအဆိုေတာ္ႏွစ္ဦးမွာ မုဒ္ၿခင္းယွဥ္ရင္ တင္ဇာေမာ္ရဲ႕ မုဒ္ဘက္ကို ရင္ဘတ္ၿခင္းပိုနီးစပ္သြားတယ္ ။ ကိုယ္ကလည္း အခ်စ္ေပၚမွာ ခက္ထန္မာေၾကာႏိုင္တာမွ မဟုတ္ပဲ ။

Aerosmith ရဲ႕ Angel

(သို႕မဟုတ္) ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ရဲ႕ ဂႏၳဝင္စိမ္းဆို ပိုသိၾကမလားပဲ ။

ၾသကာသေလာကတခြင္ရဲ႕ စိမ္းလန္းတက္ၾကြၿခင္းေတြကဘာရယ္ေၾကာင့္ ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္မႈေတြက်ဲေတာက္သြားတဲ့ စိမ္းကားမႈနဲ႔မွ သြားေရာက္ပတ္သက္လိုက္သလဲ ။ ရင္းႏွီးပတ္သက္လာတာမ်ားလာတာေလ အဲဒိထက္ပိုလို႔သာ တိုးလို႔လိုခ်င္လာေလ ၿဖစ္လာေလမို႔ တစ္ခါတစ္ေလမ်ား ပံုမွန္ရရွိေနၾက အၾကင္နာေတြေတာင္ နည္းပါးသြားသေယာင္ေယာင္ သက္ဝင္ယံုၾကည္လာမိတယ္ ။ အနည္းအမ်ားဆိုတာလည္း ဘာနဲ႔တိုင္းတာလို႔ရမွန္း ဒီကေကာင္ ဂဃနဏ သိမွမသိတာ ။ ေၿပာခ်င္စရာစကားေတြရွိလည္း ထြက္ရမယ့္အသံေပ်ာက္ေနေလေတာ့ ရရွိေနတာကိုသာ အေကာင္းဆံုးလို႔မွတ္ၿပီး ရင္ဘတ္ၾကီးထဲ အတင္းထိုးထည့္ ၾကိတ္မွိတ္ေၿဖသိမ့္လိုက္ရံုသာ တတ္ႏိုင္ေတာ့တယ္ ။

October 13, 2010

Ancient Bagan in Last Airbender ?

Filed under: Khet Yint Yint — khetyintyint @ 1:10 pm
ေပါကၠံရာမ

မေန႔တေန႔က ေဟာလိဝုဒ္ရဲ႕ The Last Airbender  ရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ၿဖစ္တယ္ ။ နာမည္ၾကီး ကေလးကာတြန္းဇာတ္လမ္းတြဲကို ရုပ္ရွင္ၿပန္ေၿပာင္းထားတဲ့ ဒီကားမွာ အဓိက သရုပ္ေဆာင္ေတြကလည္း ကေလးေတြပဲ ၿဖစ္ၿပီး ကေလးပရိတ္သတ္ကို အဓိကရည္ရြယ္ရိုက္ထားၿပီးေတာ့ ဒီကေလးကားကို ကေလးမဟုတ္ေတာ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာတက် ၾကည့္ပါတယ္ ။ ေလာကရဲ႕ Drama ေတြၾကားမွာ ေမ်ာေနတာကေန တခါတခါ ဒီလို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ ဖန္တီးထားတဲ့ ကမၻာသစ္တစ္ခုကို ေဘးကေန ရပ္ၾကည့္ေမာ ၿပီး အရသာခံပါတယ္ ။ စိတ္ကူးဆန္ဆန္ဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာင္ အၿပင္က အစုအဖြဲ႔ေတြ ထုထည္ေတြကို  ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႔ရပါဦးမယ္ ။ အေပၚက ပံုကေတာ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းတစ္ခုမွာ ေတြ႔ရတဲ့ (Fire Nation) မီးႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရႈေမွ်ာ္ခင္းတစ္ကြက္ပါ ။ ေလ  ေရ  ေၿမ  မီး ဓာတ္ၾကီးေလးပါး အသီးသီးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံၾကားက အားၿပိဳင္မႈေတြကို ရိုက္ၿပထားတဲ့ ဒီကားမွာ အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္သားေတြက မီးႏိုင္ငံေတာ္သားေတြ အၿဖစ္ ပံုေဖာ္ထားၿပီး သူတို႔ ႏိုင္ငံကေတာ့ ေရွးေပါကၠံရာမ (ပုဂံၿပည္) လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္ ။ ေနာက္ခံရႈခင္းအရေတာ့ ေရွးပုဂံၿပည္လို႔ ယူဆႏိုင္တဲ့ ပုဂံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ေစတီ ပုထိုးေတြကို ထည့္သြင္းရိုက္ၿပထားတာ ၿမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီရုပ္ရွင္ကားထက္ မူရင္း ကာတြန္းဇာတ္လမ္းတြဲကို ပိုသေဘာက်တယ္ေၿပာပါတယ္ ။  ရုပ္ရွင္ကို ၃ပိုင္းရိုက္မယ္လို႔ မွန္းထားတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ ၂တြဲထြက္လာဖို႔ရွိပါေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္လည္း ရုပ္ရွင္ကို အၾကီးအက်ယ္ ပရိုမိုးရွင္းေတြလုပ္ထားေပမယ့္ ၾကည့္မိေတာ့လဲ ထင္သေလာက္ မေကာင္းသလိုပါပဲ ။ အင္းေလ .. ကေလးေတြ ဝု ဝွစ္ လုပ္ၿပီး ေရေတြ ေလေတြကို ကန္ၿပေကြးၿပတာကို ဒီထက္လဲ ပိုၾကိဳက္လို႔ရပါ့မလဲ ။ ကိုယ္မွ ကေလးမဟုတ္ေတာ့ပဲ .. ဟင္းး

(ပုဂံၿပည္ရႈခင္းေတြပါေၾကာင္း review ေရးထားတဲ့ MMCP forum က မန္ဘာတစ္ဦးကို ေက်းဇူး)

October 9, 2010

Sniffing a foul smell

Filed under: Khet Yint Yint — khetyintyint @ 2:10 am

တစ္ေန႕တုန္းကၿဖစ္သည္ ။

ထိုေန႔က မိုးမရြာပါ ။ မိုးမရြာသၿဖင့္ ထံုးစံအတိုင္း ေသြ႔ေၿခာက္ေၿခာက္ ထံုပိုင္းပိုင္း ။ ဆိုေတာ့ကာ ပူစပ္ပူေလာင္ႏိုင္လွသည့္ ညေနခင္းတစ္ခု ။ ညေနကသူ႔အတိုင္းေနေပမယ့္ သူကေတာ့ အေလာသံုးဆယ္ ။ လမ္းတစ္ဖက္ကူးဖို႔ စိတ္မရွည္စြာ ။ သူ႔ေဘးမွာလည္း သူ႔နည္းတူမ်ား…ၿဖတ္ကနဲေၿပာင္းမယ့္ အေရာင္တစ္ေရာင္ကို ၾကည့္ေနၾက ။ လူေတြလမ္းကူးဖို႔ ကားေတြရပ္တယ္…ကူးေနတုန္းပဲ မီးေရာင္ၿဖတ္ၿဖတ္ လတ္လတ္ေတာက္တယ္ ။ ဟုိဘက္ကေနကူးသူအတြက္ ဒီဘက္ကိုေရာက္ၿပီ ။ သူတစ္ေယာက္ထဲပဲ ႏွာေခါင္းရံႈ႕မိသလား ၊ အၿမန္ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ၿပီး လြတ္ရာကင္းရာ လွမ္းမိေနသလား ။ ဒီအနံ႔ကို သူမခံစားႏိုင္ ၊ မစံုမက္တတ္ေတာ့ ။ ဟင္းကနဲ အသံသာ မၿမည္ရွိမည္ ။ ဒီအနံ႕ကို ဒီအနားမွာရတုိင္း စိတ္ထဲမေတာ့ မသက္မသာ ၿဖစ္ၿမဲ ။ ေညွာ္တယ္ ေညွာ္လြန္းတယ္ ။ သူ အနီးစပ္ဆံုး အမ်ိဳးအမည္ခြဲတတ္တာကလည္း ဒါပဲ ၿဖစ္သည္ ။ ေညွာ္တဲ့အန႔ံလား ေညွာ္ေနတာထက္ ပိုဆိုးသလား ။ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ…သူမႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ့တဲ့ အနံ႔ရယ္ ၊ ၿဖတ္ေလွ်ာက္သြားရင္ လူကိုစြဲကပ္တတ္တဲ့ ဆီေၾကာ္ရဲ႕အပူရွိန္ရယ္…ဘာမွန္းေသခ်ာေအာင္ မခြဲၿခမ္းေတာ့ပါ ။ ေဘးနားက 7/11 ဆိုင္..ေနာက္တဖက္က AirAsia…ဘယ္လိုမ်ားေနမလဲ ။ သူသည္ အလြန္သန္႔ၿပန္႔ေနတတ္တဲ့သူေတာ့ မဟုတ္ ။သူလိုငါလိုေတြထဲ အသန္႔လြန္ၿပီး ထင္းေနမည့္သူလည္း ဘယ္ေတာ့မွၿဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့မွန္း သိၿပီးသား ။ သို႔ေသာ္ ေရမိုးခ်ိဳးၿပီးစ ခႏၶာကိုယ္ကိုမူ ေလွ်ာ္ၿပီးသား အဝတ္တစ္စလို အေပအေရ မခံခ်င္သူ ၿဖစ္သည္ ။ တစ္နာရီခံခံ…ႏွစ္နာရီခံခံ…တစ္ရႈးအသစ္တစ္ရြက္လို ခပ္သန္႔သန္႔ေနခ်င္သည္…ေနာက္မွ ႏွပ္တရံႈ႕ရံႈ႕ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္ေနတာက တစ္ပိုင္းၿဖစ္သည္ ။ ၾကည္လင္ေနေသာ စကၠၿဖဴတစ္ရြက္လို သူ႕ကိုယ္သူ သတ္မွတ္ထားေသာ ခႏၶာသည္ ထိုေနရာကို ၿဖတ္သြားရေသာအခါ ဆီအစိမ္ခံလိုက္ရေသာ တစ္ရႈးစလို ရြဲသြားသည္ ၊ ႏြမ္းဖတ္ဖတ္ၾကီးၿဖစ္သြားတဲ့ ဆီစိမ္စကၠဴစအလား ။ မတတ္ႏိုင္…တကူးတကၿဖစ္ေစ ၊ လမ္းၾကံဳေန၍ၿဖစ္ေစ ထိုအရပ္ေရာက္ေအာင္သြားလိုလွ်င္ ထိုေနရာအနားကိုေတာ့ မလႊဲမေရွာင္သာ ။ ေစာေၾကာၾကည့္ဖို႔ေတာ့ ေကာင္းလွသည္ ။ ဘာေၾကာင့္ ဘာလို႔ ဘာကိစၥ ။ အေၿဖက အိုးခ်န္ကီး … ေနရာက စီးတီေဟာ ပန္နဇူလာ ပလာဇာ … စားဖြယ္စံု သေရစာအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းခ်သည့္ ဒီလိုဆိုင္မ်ားထဲတြင္မွ ဒီတစ္ဆိုင္ ဒီေနရာတြင္မွ ေဘာက္မယ့္ေၾကာင့္ တမူထူးစြာ ေညွာ္ရသနည္း ။ ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္း၍လား ၊ အသံုးၿပဳထားသည့္ ဆီအန႔ံကိုပဲ အၿပစ္ေၿပာရမလား ၊ လံုေလာက္သည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္းမရွိၿခင္းလား ။ ထိုဆိုင္နားတဝိုက္မေတာ့ အန႔႔ံတစ္မ်ိဳး ၊ တၿငီးၿငီးဟပ္ေနသည့္ အပူရွိန္တို႔က အုပ္ထားၿခံဳထားလို႔ ေကာင္းလ်က္ ။

တစ္ေန႔တုန္းကၿဖစ္သည္ ။

October 3, 2010

C for Cover

Filed under: Khet Yint Yint — khetyintyint @ 4:25 pm

သမိုင္းေပးတာဝန္တစ္ရပ္အလား C series ထဲမွာ တတပ္တအား ပါဝင္အားၿဖည့္ဖို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခံယူလိုက္ပါတယ္ ။ အၿခားသူမ်ား မသိႏိုင္ေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ ၊ လႊမ္းၿခံဳထားတဲ့ ကာဗာ .. မ်ိဳးေတြလည္းရွိသလို ဒီေနရာမွာေၿပာမယ့္ ကာဗာကေတာ့ သူ႕ေခတ္နဲ႔သူ နာမည္ရွိခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြကို  ရသတစ္မ်ိဳး ဆိုဟန္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ မူဟန္အသြယ္သြယ္ ၿပန္လည္သီဆိုတာကို ရည္ညြန္းပါတယ္ ။  သူ႕ဟာသူေကာင္းၿပီးသား ေအာင္ၿမင္ၿပီးသားသီခ်င္းမ်ားလည္း ပံုစံအသစ္ ၊ အရသာအသစ္နဲ႔ ဆန္းသစ္ထားတာ နားေထာင္ရၿပန္ေတာ့ တမူကြဲတဲ့ စိတ္အာဟာရ ၿဖစ္ေစၿပန္ပါေရာ ။ ၾကည္လင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ  ၿငိမ့္ေၿငာင္းတဲ့ သံစဥ္ေတြက လိုက္ဖက္ညီေစသလိုပဲ ဗေလာင္ဆူတတ္တဲ့အခိုက္အတန္႔ၾကၿပန္ေတာ့ ကမူးရႈးထိုး ဂီတတစ္မ်ိဳးနဲ႔မွ ႏွစ္သိမ့္ေပးႏိုင္ေစလိမ့္မယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းအၿခင္းအရာ ၊ ဒီစာသား ၊ ဒီဖြင့္ဟမႈကိုပဲ မတူၿခားနားတဲ့ ဂီတပံုစံေတြနဲ႔ ေဖာ္က်ဴးလိုက္ၿပန္ေတာ့ ၾကားနာသူမွာ ခံစားခ်က္ေတြ ပြက္ပြက္ဆူမိေအာင္ထိ ၿဖစ္လာတယ္ ။ ဂီတပံုစံအမ်ိဳးစံုလွတဲ့ ေက်ာ္ၾကားၿပီးသား သီခ်င္းေတြကို မီးကၽြမ္းေနတဲ့သစ္စ* ေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈ ၊ ပြင့္အံမႈေတြက နားေထာင္သူေတြရဲ႕ စိတ္အစဥ္ေတြကို ေလာင္မီးတိုက္ပစ္လိုက္တယ္ ။ စိတ္မွာေလာင္စာရွိေနမွေတာ့ မူလသီခ်င္းပံုစံကို ေမ့သြားေလာက္ေအာင္ကို ဂီတသစ္မွာ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ၿပာက်သြားမိေရာ ။  ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ေရွးက သီခ်င္းေဟာင္းေတြကို Punk band ေတြၿပန္ဆိုထားတဲ့ ပံုစံသစ္ဂီတေတြနဲ႔ပဲ အဆက္အဟပ္တည့္ေနပါတယ္  ။ သို႔ေပမယ့္ ဒီစာကိုေရးမိတဲ့ အခုအခ်ိန္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အာရံုက်တဲ့ဒီဂရီက အနည္းငယ္ ဟသြားပါၿပီ ။ Cover ရဲ႕ အဓိပၸါယ္တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ ဖံုးထားၿခင္း ကာထားၿခင္းအတိုင္းပဲ ေထြးေနတဲ့အာရံုေတြက ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေညာင္းသီခ်င္းေတြကို ဆူပြက္ေစတဲ့ Cover songs ေတြနဲ႔ပဲ လိုက္ေရာညီေထြ အုပ္ထားၿခံဳထားႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။ ယူက်ဴ႕လိုမ်ိဳး ဂူဂယ္လိုမ်ိဳးမွာ punk cover songs ဆိုၿပီး ရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတြ႔ႏိုင္ နားဆင္ႏိုင္ ခံစားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ၊ ဗီဒီယိုလိုမ်ိဳး အလံုးလိုက္အရင္းလိုက္ၾကီး မတင္မိေပမယ့္ ဒီလို လင့္ http://www.youtube.com/watch?v=Tw8Mr8ZWJ-Y ေလးေလာက္ေတာ့ ခ်ေရးမိတာ အၿပစ္မၿဖစ္ အေၿပာလြတ္မယ္ ထင္ပါရဲ႕ 😀 ။

မီးကၽြမ္းေနတဲ့သစ္စ* = punk ၏ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳး

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.